Podwykonawcy

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 --- --- ---
2 --- --- ---

DALSI PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 --- --- ---

Tabela dostępna wkrótce