Podwykonawcy

Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Podmiot
1 Complex Projekt Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Konsultingowe
ul. Ligocka nr 103, lok 8
40-568 Katowice
Usługi Projektowe Usługodawca
2 Remea Sp. z o.o. ul. Powąskowska 44c
01-797 Warszawa
Usługa geologiczna w ramach wykonania dokumentacji projektowej Dalszy Usługodawca firmy Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe
3 MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
Usługa geodezyjna w ramach wykonania dokumentacji projektowej Dalszy Usługodawca firmy Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe
3 Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe
Górnictwa Gwarek Sp. z o.o.
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11,
44-100 Gliwice
Wykonanie ekspertyzy w zakresie uskoków występujących na budowie, Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia Dalszy Usługodawca firmy Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe
4 Fundacja
Nauka i Tradycje Górnicze
Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
Opracowanie ekspertyzy
górniczo-geologicznej
Usługodawca


PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Podmiot
1 Firma Usługowo-Handlowa EJLOT_EXPERT Lucjan Myrlak,
Jacek Brzozowski s.c Lucjan Myrlak, Jacek Brzozowski s.c
ul. Chopina 94,
43-600 Jaworzno
Rozbiórka obiektów kubaturowych Podwykonawca


DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Podmiot
1 Sylwester Synczek ul. Zarzyny 74A
43-155 Bieruń
Najem pod zaplecze budowy Dostawca
2 Marta Sułek „Nova”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Ks. Radziejewskiego 16
43-100 Tychy
Najem budynku Dostawca