Podwykonawcy

Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Podmiot
1 Complex Projekt Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Konsultingowe
ul. Ligocka nr 103, lok 8
40-568 Katowice
Usługi Projektowe Usługodawca
2 Remea Sp. z o.o. ul. Powąskowska 44c
01-797 Warszawa
Usługa geologiczna w ramach wykonania dokumentacji projektowej Usługodawca
3 MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
Usługa geodezyjna w ramach wykonania dokumentacji projektowej Usługodawca
3 Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe
Górnictwa Gwarek Sp. z o.o.
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11,
44-100 Gliwice
Wykonanie ekspertyzy w zakresie uskoków występujących na budowie, Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia Dalszy Usługodawca firmy
Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe