Postęp robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 0%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

0% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej