Zdjęcia z poziomu ziemi


Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

Dostępne wkrótce