Aktualności

02.06.2021 – Odcinek III - Złożono wniosek o wydanie ZRID

W dniu 02.06.2021 r. złożony został do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla Odcinka III.

18.05.2021 - Odcinek II

W dniu 07.05.2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Odcinka II.

27.04.2021 – Odcinek III

Wykonawca przekazał materiały do Audytu BRD.

23.04.2021 – Odcinek III

21.04.2021 r oraz 23.04.2021 r. - Zostały przekazane wykonawcy uwagi do projektu budowlanego.

15.04.2021 – Odcinek III

Przekazano Wykonawcy uwagi do projektu Koncepcji Zarządzania Ruchem.

29.03.2021 – Odcinek III

26.03.2021 i 29.03.2021 Wykonawca przekazał cz. 1 i 2 Projektu Budowlanego.

25.03.2021 – Odcinek III

Wykonawca przekazał skorygowane operaty wodnoprawne oraz Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

22.03.2021 – Odcinek III

Wykonawca złożył poprawioną dokumentacje geologiczną i Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

17.03.2021 – Odcinek III

Wykonawca przekazał kolejną wersję Projektu przebiegu linii rozgraniczających.

12.03.2021 – Odcinek II, Złożono wniosek o wydanie ZRID

W dniu 12.03.2021 r. złożony został do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Odcinka II.

08.03.2021 – Odcinek III, Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Przekazanie mapy sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany: 4) Ochrona środowiska:

27.02.2021 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Raport z przebiegu prac projektowych:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:

01.02.2021 – Odcinek III, Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany: 4) Ochrona środowiska:

27.01.2021 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:
Opracowywanie projektu branży drogowej: Branża mostowa: Branża melioracyjna: Branże wod.-kan., gaz, elektroenergetyka, teletechnika: Ochrona środowiska:

23.12.2020 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:
Opracowywanie projektu branży drogowej: Branża mostowa: Branża melioracyjna: Branże wod.-kan., gaz, elektroenergetyka, teletechnika: Ochrona środowiska:

01.12.2020 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:
Opracowywanie projektu branży drogowej: Branża mostowa - opracowanie projektu budowlanego: Branża melioracyjna: Branże wod.-kan., gaz, elektroenergetyka, teletechnika: Ochrona środowiska:

03.08.2020 – Odcinek III, Dankowice – Węzeł Suchy Potok

Podpisanie umowy na budowę odcinka od Dankowic do węzeła Suchy Potok (z węzłem) w Bielsku-Białej

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38623/Podpisalismy-umowe-na-zaprojektowanie-i-budowe-kolejnego-odcinka-S1

14.05.2020 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Podpisanie umowy na budowę odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37599/Budowa-drogi-ekspresowej-S1-Myslowice-Bielsko-Biala-staje-sie-faktem

11.10.2019

Ogłaszenie przetargu na budowę S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35376/Oglaszamy-kolejny-przetarg-na-budowe-S1-od-Myslowic-do-Bielska-Bialej