Podwykonawcy

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Trakt Sp. z o.o. s.k. Prace projektowe
2 Dargeo Dariusz Przybycień Prace geodezyjne w zakresie Dokumentów Wykonawcy
3 Global Geologia Michał Konopka,
Paweł Rogowski s.c.
Prace geologiczne