Podwykonawcy

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres, NIP, REGON Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Tadeusz Waliczek i Stanisław Waliczek prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą Zakład Inżyniersko Budowlany „INFRABUD” Spółka Cywilna Waliczek Tadeusz i Stanisław  ul. Chmielowa 46, 43-340 Kozy, NIP: 5470084296, REGON: 070519006 prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
2 Wojciech Gaweł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WGB Firma Usługowo Handlowa Wojciech Gaweł z siedzibą w Węgierskiej Górce  ul. Obrońców Węgierskiej Górki 158, 34-350 Węgierska Górka, NIP: 5531015416, REGON: 070601185 roboty polegające na kompleksowej wycince drzew i krzewów oraz karczowaniu i oczyszczeniu terenu po wykonanych robotach
3 Łukasz Filipowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Filipowicz Łukasz Filipowicz Krużlowa Niżna 158, 33-330 Grybów, NIP: 7342916088, REGON: 492889653 roboty polegające na wykonaniu obiektów mostowych
3a Łukasz Filipowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Filipowicz Łukasz Filipowicz - aneks nr 1 Krużlowa Niżna 158, 33-330 Grybów, NIP: 7342916088, REGON: 492889653 roboty polegające na wykonaniu obiektów mostowych
4 WELD-GAZ sp. z o.o. Skołyszyn 468, 38-242 Skołyszyn, KRS: 509901, NIP: 6852326913, REGON 181108866 wykonanie przebudowy kolizji niskich, średnich i wysokich ciśnień gazowych oraz budowę zewnętrznych sieci gazowych na MOP-ach i OD
4a WELD-GAZ sp. z o.o. - aneks nr 1 ul Przedmieście Dolne 75A, 38-340 Biecz, KRS: 509901, NIP: 6852326913, REGON 181108866 wykonanie przebudowy kolizji niskich, średnich i wysokich ciśnień gazowych oraz budowę zewnętrznych sieci gazowych na MOP-ach i OD
4b WELD-GAZ sp. z o.o. - aneks nr 2 ul Przedmieście Dolne 75A, 38-340 Biecz, KRS: 509901, NIP: 6852326913, REGON 181108866 wykonanie przebudowy kolizji niskich, średnich i wysokich ciśnień gazowych oraz budowę zewnętrznych sieci gazowych na MOP-ach i OD
5 Antoni Karpała prowadzącymdziałalność gospodarczą pod firmą: Antoni Karpała Usługi Ziemne i Wodnokanalizacyjne
Świńczów 15, 32-043 Skała, NIP: 6771066247, REGON: 350332580, budowa wodociągu DN300
6 LBM POLSKA T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Lubień 1065, 32-433 Lubień, KRS: 0000457758, NIP: 6812055684, REGON: 122829008 kompleksowe wykonanie robót ziennych
6a LBM POLSKA T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna - aneks nr 1 Lubień 1065, 32-433 Lubień, KRS: 0000457758, NIP: 6812055684, REGON: 122829008 kompleksowe wykonanie robót ziennych
7 PRUCHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Opacionka 40A, 39-230 Brzostek, KRS: 0000701674, NIP: 8191667853, REGON: 368664309 kompleksowe wykonanie robót ziennych
7a PRUCHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - aneks nr 1 Opacionka 40A, 39-230 Brzostek, KRS: 0000701674, NIP: 8191667853, REGON: 368664309 kompleksowe wykonanie robót ziennych
8 Usługi Remontowo Budowlane Ignacy Kołodziej Buczków 66, 32-712 Bratucice, NIP: 8681782202, REGON: 120717222 wykonanie obiektów mostowych
8a Usługi Remontowo Budowlane Ignacy Kołodziej - aneks nr 1 Buczków 66, 32-712 Bratucice, NIP: 8681782202, REGON: 120717222 wykonanie obiektów mostowych
8b Usługi Remontowo Budowlane Ignacy Kołodziej - aneks nr 2 Buczków 66, 32-712 Bratucice, NIP: 8681782202, REGON: 120717222 wykonanie obiektów mostowych
9 Firma Chrobok Sp. Z o.o. ul. Gościnna 101, 43-220 Bojszowy, KRS: 0000885571, NIP: 6462987481, REGON: 388252011 tymczasowe zabezpieczenie wykopu przy pomocy ścianek szczelnych
10 KELLER-POLSKA Sp. Z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS:0000061294, NIP: 5241200022, REGON: 011841640 wykonanie wzmocnień wgłębnych oraz posadowienie obiektów
10a KELLER-POLSKA Sp. Z o.o. - aneks ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS:0000061294, NIP: 5241200022, REGON: 011841640 wykonanie wzmocnień wgłębnych oraz posadowienie obiektów
11 Enviesa Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Toruńska 4, 44-100 Gliwice, KRS: 0000505556 NIP: 63126 53034, REGON: 243536212 wykonanie przebudowy napowietrznych linii elektrycznych
11a Enviesa Sp. Z o.o. Sp.k. - aneks nr 1 ul. Toruńska 4, 44-100 Gliwice, KRS: 0000505556 NIP: 63126 53034, REGON: 243536212 wykonanie przebudowy napowietrznych linii elektrycznych
12 Pan Marcin Dąbrowski i Pan Kazimierz Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą riib2 Spółka Cywilna Marcin Dąbrowski, Kazimierz Dąbrowski  ul. Juliusza Słowackiego 92a, kod pocztowy (32-400 Myślenice), NIP spółki cywilnej: 6812084467, REGON spółki cywilnej: 387664214 wykonanie obiektów mostowych
13 P1 Budownictwo Wodne Janusz Piórek Wadowicach, ul. Lwowska 58/10, 34-100 Wadowice, NIP: 5511440412, REGON: 852508523 wykonanie przepustów tymczasowych i koryt obiegowych
14 "ZBT” Sp. z o.o. Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15A/6, 00-626 Warszawa, KRS: 0000129847 NIP: 9480000096, REGON: 670762403 wykonanie przebudowy kolizji technicznych i budowa kanalizacji teletechnicznej
14a "ZBT” Sp. z o.o. - aneks nr 1 Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15A/6, 00-626 Warszawa, KRS: 0000129847 NIP: 9480000096, REGON: 670762403
15 Menard sp. z o.o ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, KRS: 0000269824 NIP: 5291729492, REGON: 140780765 wykonanie wzmocnień wgłębnych podłoża drogowego
15a Menard sp. z o.o - aneks nr 1 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS: 0000269824 NIP: 5291729492, REGON: 140780765 wykonanie wzmocnień wgłębnych podłoża drogowego
15b Menard sp. z o.o - aneks nr 2 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS: 0000269824 NIP: 5291729492, REGON: 140780765 wykonanie wzmocnień wgłębnych podłoża drogowego
16 Zenon Dobija ELMAT z siedzibą w Rybarzowicach, ul. Cedrowa 492, 43-378 Rybarzowice, NIP: 9371412948, REGON: 072689149 wykonanie zasilania pompowni Wilamowice
17 ELMONTAŻ Sp. Z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec, KRS: 0000145726 NIP: 5532252006, REGON: 072826959 wykonanie przebudowy kolizji elektrycznych niskiego oraz średniego napięcia oraz przebudowy kolizji oświetleniowych
18 Tomasz Trembla prowadzącydziałalnośc gospodarcza pod firmą RURTOM Tomasz Trembla w Pisarzowicach, ul. Miodowa 1F, 43-332 PIsarzowice, NIP: 9372282695, REGON: 243186344 wykonanie przebudowy sieci wodociągowej
19 P.K.W. Sp z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy Al. Piłsudskiego 62, 34-300 Żywiec, KRS: 0000984659 NIP: 5532579168, REGON: 522686648 wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
20 MOSTMARPAL Sp. Z o.o. w Pietrzykowicach, ul. Piastowska 53, Zarzecze 34-326 Pietrzykowice, KRS: 0000126082n REGON: 272250212, NIP: 5532092028, Kapitał zakładowy: 4.000.000,00 zł wykonanie obiektów mostowych
20a MOSTMARPAL Sp. Z o.o. - aneks nr 1 w Pietrzykowicach, ul. Piastowska 53, Zarzecze 34-326 Pietrzykowice, KRS: 0000126082n REGON: 272250212, NIP: 5532092028, Kapitał zakładowy: 4.000.000,00 zł wykonanie obiektów mostowych
21 FKD Employees Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowaka Jeziorańskiego 46/2, filia w Paproci 118A, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000677499 REGON: 366495417, NIP: 1132930297, Kapitał zakładowy: 10.000,00 zł kompleksowa budowa magazynu soli typu O27 wraz z wyposażeniem
22 EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 NIP: 6350000127, REGON: 272885401, kapitał zakładowy 58.000.000,00 zł wpłacony w całości wykonanie (1) jezdni objazdowych (bypassów drogowych) oraz robót nakładkowych, (2) robót bitumicznych w zakresie drogi powiatowej nr 4444S wraz z rondem
22a EUROVIA Polska S.A. - aneks nr 1 z siedzibą w Kobierzycach, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 NIP: 6350000127, REGON: 272885401, kapitał zakładowy 58.000.000,00 zł wpłacony w całości wykonanie (1) jezdni objazdowych (bypassów drogowych) oraz robót nakładkowych, (2) robót bitumicznych w zakresie drogi powiatowej nr 4444S wraz z rondem
23 P1 Budownictwo Wodne Janusz Piórek Wadowicach, ul. Lwowska 58/10, 34-100 Wadowice, NIP: 5511440412, REGON: 852508523 wykonanie przebudowy urządzeń melioracyjnych (cieki i rowy) oraz przebudowy stawów
24 TOLOS Piotr Walczak i Wspólnicy Spólka komandytowa w Żorach, przy ul. Kieszczowskiej 28, 44-240 Żory, KRS: 0000395030, NIP: 6511543851, REGON: 276279130 wykonanie przebudowy sieci wodociągowej (wyłącznie odcinek W4, obejmujący zakresem magistralę DN1800)
25 Stanisław Bukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS-KOP-BS Stanisław Bukowski z siedzibą w miejscowości Łapanowie Łapanowie, Grabie 40, 32-740 Łapanów, NIP: 8681589037, REGON: 120451818 montaż przepustów skrzynkowych i stalowych
25a Stanisław Bukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS-KOP-BS Stanisław Bukowski z siedzibą w miejscowości Łapanowie - aneks nr 1 Łapanowie, Grabie 40, 32-740 Łapanów, NIP: 8681589037, REGON: 120451818 a)montaż przepustówskrzynkowych i stalowych
b)ułożenie krawężników, obrzeży i kostki betonowej (roboty brukarskie w zakresie DDW-Hydroforownia)
c) ułożeniu ścieku trójkątnego przykrawędziowego i ścieku muldowego (odwodnienie powierzchniowe
d) umocnienie rowów
26 SOLEY Sp. Z o.o. w Balicach, przy ul. Przemysłowej 33, 32-083 Balice, KRS: 0000145640 NIP: 6760076615, REGON: 003885022 wykonanie wzmocnienia skarp i nasypów
27 RINKON sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Graniczna 7G, (kod pocztowy: 09-407 Płock), KRS: 0000462139, NIP: 7743215635, REGON: 146675561, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających
27a RINKON sp. z o.o. - aneks nr 1 z siedzibą w Płocku, ul. Graniczna 7G, (kod pocztowy: 09-407 Płock), KRS: 0000462139, NIP: 7743215635, REGON: 146675561, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających
28 Adamem Orłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo-Techniczno-Handlowo-Usługowe „TECHMEX” Adam Orłowski z siedzibą w miejscowości Bestwina ul. Krakowska 177, 43-512 Bestwina, NIP: 6520014170, REGON: 271192216 wykonanie wykopu między palami
28a Adamem Orłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo-Techniczno-Handlowo-Usługowe „TECHMEX” Adam Orłowski z siedzibą w miejscowości Bestwina - aneks nr 1 ul. Krakowska 177, 43-512 Bestwina, NIP: 6520014170, REGON: 271192216 wykonanie wykopu między palami
28b Adamem Orłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo-Techniczno-Handlowo-Usługowe „TECHMEX” Adam Orłowski z siedzibą w miejscowości Bestwina - aneks nr 2 ul. Krakowska 177, 43-512 Bestwina, NIP: 6520014170, REGON: 271192216 wykonanie wykopu między palami
29 Wiesław Barwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Barwiński FREZBUD w Lubartowie Lubartów, Annabór-Kolonia 1D, (21-100 Lubartów), NIP: 7141063621, REGON: 432695281 frezowaniu nawierzchni asfaltowej
30 Marcinem Chudzińskim i Piotrem Bolanowskim wspólnikami "V-BUD" S.C. Chudziński Marcin, Bolanowski Piotr z siedzibą w Sieniawa ul. Słoneczna 16, (kod pocztowy: 38-480 Sieniawa), NIP spółki cywilnej: 6842637273, REGON spółki cywilnej: 181017320 montaż murów oporowych
31 SZOSTOK Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 368/1, 88-101 Inowrocław, KRS: 0000713862, NIP: 5562772986, REGON: 369253608, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, wykonanie robót brukarskich w zakresie Ronda Drogi Powiatowej DP 4444S
31a SZOSTOK Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu - aneks nr 1 przy ul. Poznańskiej 368/1, 88-101 Inowrocław, KRS: 0000713862, NIP: 5562772986, REGON: 369253608, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, a)wykonanie robót brukarskich w zakresie Ronda Drogi Powiatowej DP 4444S
b) wykonanie prefabrykowanego ścieku drogowego trójkątnego wraz z łapaczami w km od 36+850 do 37+960 S1
32 Panem Jarosławem Sonikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANSON" - Sonik Jarosław z siedzibą w miejscowości Igołomia, Odwiśle 79, (kod pocztowy: 32-126 Igołomia), posiadający REGON: 356731080, oraz NIP 9441988198 wykonanie zasypek inżynierskich
32a Panem Jarosławem Sonikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANSON" - Sonik Jarosław aneks nr 1 z siedzibą w miejscowości Igołomia, Odwiśle 79, (kod pocztowy: 32-126 Igołomia), posiadający REGON: 356731080, oraz NIP 9441988198 wykonanie zasypek inżynierskich
33 ViaCon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna, KRS: 0000093391, NIP: 6971710977, REGON: 410351222 montaż konstrukcji stalowej SuperCor oraz UltraCor
34 Łukasz Zątkek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SIGMA” Łukasz Zątek w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Skośna 9/12, (kod pocztowy: 43-300 Bielsko-Biała), posiadający REGON: 241793301, oraz NIP: 5472086098 wykonanie roboty, polegającej na: przebudowie drenaży rolniczych
35 "ZBT” Sp. z o.o. Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15A/6, 00-626 Warszawa, KRS: 0000129847 NIP: 9480000096, REGON: 670762403 wykonanie oświetlenia wraz z materiałem
36 Zenon Dobija ELMAT z siedzibą w Rybarzowicach, ul. Cedrowa 492, 43-378 Rybarzowice, NIP: 9371412948, REGON: 072689149 wykonanie kompleksowych instalacji zasilających obiekty infrastruktury drogowej
37 Antoni Karpała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Antoni Karpała Usługi Ziemne i Wodnokanalizacyjne w Skale Świńczów 15, 32-043 Skała, NIP: 6771066247, REGON: 350332580 wykonanie sieci zewnętrznych na MOP i OD wraz z materiałem
38 BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Włosienica, w ul. Jana Barnasia 29, (kod pocztowy: 32- 642, Włosienica), KRS: 0000665583, NIP: 5492446559, REGON: 366671908 wykonaniu robót żelbetowych na budynkach OD i MOP
38a BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - aneks nr 1 z siedzibą w Włosienica, w ul. Jana Barnasia 29, (kod pocztowy: 32- 642, Włosienica), KRS: 0000665583, NIP: 5492446559, REGON: 366671908 wykonaniu robót żelbetowych na budynkach OD i MOP
38b BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - aneks nr 2 z siedzibą w Włosienica, w ul. Jana Barnasia 29, (kod pocztowy: 32- 642, Włosienica), KRS: 0000665583, NIP: 5492446559, REGON: 366671908 wykonaniu robót żelbetowych na budynkach OD i MOP
39 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZTRANSON" Sonik Jarosław Odwiśle 79, 32-126 Igołomia, REGON: 356731080, NIP: 9441988198 wykonanie drenaży drogowych
40 Stanisław Bukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS-KOP-BS Stanisław Bukowski z siedzibą w miejscowości Łapanowie Łapanowie, Grabie 40, 32-740 Łapanów, NIP: 8681589037, REGON: 120451818 wykonanie zbiorników retencyjnych na sekcji 1 wraz z materiałem
41 B2 Sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18, (kod pocztowy: 02-092 Warszawa), KRS: 0000365030, NIP: 701-025-69-57, REGON: 142583922, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł wykonania roboty, polegające na: a) produkcji, dostawie i montażu elastomerowych łożysk mostowych dla obiektów inżynierskich WD-45, WD-47 oraz MS-48; b) produkcji, dostawie i montażu garnkowych łożysk mostowych dla obiektów inżynierskich MS-40, MS-41, WD-42, MS-44, WS-46, WS-49, WD-53, WS-54, WŁ-57 oraz WŁ-59
41a B2 Sp. Zo.o. - aneks nr 1 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18, (kod pocztowy: 02-092 Warszawa), KRS: 0000365030, NIP: 701-025-69-57, REGON: 142583922, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł wykonania roboty, polegające na: a) produkcji, dostawie i montażu elastomerowych łożysk mostowych dla obiektów inżynierskich WD-45, WD-47 oraz MS-48; b) produkcji, dostawie i montażu garnkowych łożysk mostowych dla obiektów inżynierskich MS-40, MS-41, WD-42, MS-44, WS-46, WS-49, WD-53, WS-54, WŁ-57 oraz WŁ-59
42 "STAL-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Wiślańska 26, (kod pocztowy: 43-430 Skoczów), KRS: 0000759205, NIP: 5482247077, REGON: 072317270 wykonanie roboty, polegającej na: dostawie i montażu balustrady na przepuście PH DD-W-01
43 VSL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-390 Warszawa), ul. Grójecka nr 208, 0000242695, NIP: 5213358047, REGON: 140234318 wykonanie sprężenia ustrojów nośnych obiektów mostowych
44 GODZISZ KRZYSZTOF FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA KRISMAR-BUD Kęty, ul. Wszystkich Świętych 30A, (kod pocztowy: 32-650 Kęty), posiadający REGON: 070609413, oraz NIP 5491014444 wykonanie robót murarskich
45 WASO TECHNIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 154B, 41-500 Chorzów, KRS: 0000891137, NIP: 6272771499, REGON: 388523438 dostawa i montaż kanalizacji sanitarnej na MOP i OUD
46 TECHMATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Radomiu z siedzibą w Radomiu, przy ul. Starokrakowska 133 (kod pocztowy: 26-600 Radom), KRS: 0000858481, NIP: 948-262-33-29, REGON: 386673174 dostawa i montaż konstrukcji stalowej
47 "BBR POLSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą w Warszawie ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa, KRS: 0000181529, NIP: 5260033223, REGON: 010491496 dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych
48 Panem Kacprem Szczepańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą firmy KACPER SZCZEPAŃSKI z siedzibą w miejscowości Zduńska Wola ul. Gierymskiego 2/18, (kod pocztowy: 98-220 Zduńska Wola), posiadający REGON: 385183717, oraz NIP 8291724154 wykonanie roboty, polegającej na: zasypkach obiektów inżynierskich
49 KAMIWOD Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Grzegorza Fitelberga 54, (kod pocztowy: 43-195 Mikołów), KRS: 0000777430, NIP: 6351850394, REGON: 382503564 wykonanie zbiorników retencyjnych na sekcji 2 wraz z materiałem
50 Infrapave Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87, KRS: 0000729067, NIP: 5272849700, REGON: 3800037483 wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową z wykonaniem dylatacji wzdłuż ścieku wraz z materiałem
51 KAMEYA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach ul. Markoszów 4, (kod pocztowy: 32-031 Mogilany), KRS: 0000895705, NIP: 9442271462, REGON: 388704683 dostawa i montaż papy termozgrzewalnej na obiektach mostowych
52 "ENERGOWIERT" Mateusz Wyciszkiewicz z siedzibą w Międzyrzecze Górne Międzyrzecze Górne 108, 43-392 Międzyrzecze Górne, NIP: 9372579923, REGON: 360725201 kompleksowe wykonanie tymczasowego układu zasilania wytwórni mas bitumicznych (w tym m.in. projektowanie, pozyskanie stosownych uzgodnień/ pozwoleń, dostawa wszystkich materiałów/ elementów układu zasilania wraz z ich wbudowaniem/ montażem i przekazaniem w użytkowanie Wykonawcy na czas funkcjonowania wytwórni mas bitumicznych, uruchomienie stacji transformatorowej oraz innych elementów układu zasilania, nadzory oraz serwis całego układu zasilania w czasie jego użytkowania przez Wykonawcę) z jego demontażem po zakończeniu funkcjonowania wytwórni mas bitumicznych i koniecznymi naprawami/ odtworzeniami terenowymi po zakończonym demontażu
53 EUROSET s.c. Marzena Białek Jarosław Biel z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 1. Panią Marzeną Białek zam. w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Grabowicka 23f, (kod pocztowy: 43-502 Czechowice-Dziedzice), PESEL 71082209382, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: BIAŁEK MARZENA EUROSET z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Mazańcowicka 20, kod pocztowy 43-502 Czechowice-Dziedzice), NIP: 6521273057, REGON: 072884402, zarejestrowanym/ą w CEiDG
2. Panem Jarosławem Bielem zam. w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Tetmajera 1/55, (kod pocztowy: 43-502 Czechowice-Dziedzice), PESEL 70100811372, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: BIEL JAROSŁAW EUROSET z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Mazańcowicka 20, kod pocztowy 43-502 Czechowice-Dziedzice), NIP: 6521016403, REGON: 272899225, zarejestrowanym/ą w CEiDG
Działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej EUROSET s.c. Marzena Białek Jarosław Biel z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Mazańcowicka 20, kod pocztowy 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP spółki cywilnej: 5472079052, REGON spółki cywilnej: 240767810
dostawa i montaż instalacji elektrycznych na MOP i OD
54 Piotr Jędrzejów prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jędrzejów z siedzibą w Opolu ul. Tadeusza Kościuszki 17, (kod pocztowy: 45-056 Opole), posiadający REGON: 532214893, oraz NIP 9910036985 wykonanie izolacji oraz uciąglenie nawierzchni na obiektach mostowych wraz z materiałem
55 "STAL-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Wiślańska 26, (kod pocztowy: 43-430 Skoczów), KRS: 0000759205, NIP: 5482247077, REGON: 072317270 wykonanie roboty, polegającej na: dostawie i montażu balustrad
56 Zieleń 2K Sp. z o. o. ul. Jędrzejowska 13/17, 93-636 Łódź, KRS: 0000883883, NIP: 9820383252, REGON: 386009453 zahumusowanie i umocnienie skarp, rowów, terenów płaskich
57 "CADMOST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach Gliwicach, przy ul. Plebiscytowa 1, (kod pocztowy: 44-100 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000533637, NIP: 6312655665, REGON: 360465125, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł wykonanie badań próbnych obciążeń na obiektach inżynierskich
58 Zbigniew Słowik HIT-CAR, DESIGN MEBLE, HIT-CAR & Budownictwo Jazowsko 240, (kod pocztowy: 33-389 Jazowsko), posiadający REGON: 120545175, oraz NIP 7343169713 kompleksowym wykonaniu elewacji oraz posadzki przemysłowej na OUD i MOP-ach
59 KON-START Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborowicach ul. Pod Akacjami 5 (kod pocztowy: 32-091 Michałowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000786409, NIP: 5130260506, REGON: 383362367, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł dostawie i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych/attyk, dostawie i montażu obróbek blacharskich, dostawie i montażu orynnowania, dostawie i montażu profili dylatacyjnych oraz dostawie i montażu wyłazów dachowych
60 R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Strugą 7A (kod pocztowy: 31-411 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000024357,
NIP: 676-103-14-83, REGON: 350864821, kapitał zakładowy: 112 000,00 z
kompleksowe wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach
61 Wilczek Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Podhalańska 11A (kod pocztowy: 30-430 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000242974, NIP: 679-286-84-66, REGON: 120111318, kapitał zakładowy: 495 000,00 zł wykonanie odwodnienia obiektów inżynierskich
62 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku , ul. Balcerskiego 2, (80-299 Gdańsk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265582, NIP: 7010038700, REGON: 140671591, kapitał zakładowy: 52 618 000,00 zł, dostawie i montażu barier oraz osłon energochłonnych
63 APM PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, TRAX elektronik A. Moryc, M.Tomecki, L.Turczyński SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie, TELWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Kryspinowi APM PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Barska 70, (kod pocztowy: 43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224306, NIP: 5470294651, REGON: 070448967, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł;
TRAX elektronik A. Moryc, M.Tomecki, L.Turczyński SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie, adres ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000291637, NIP: 667-100-53-17 REGON: 350676918;
TELWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Kryspinowie, adres Kryspinów 357, 32-060 Liszki wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000337901
NIP: 944-220-97-53 REGON: 121028186
kompleksowym wykonaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień Dokumentacji Projektowej SZR oraz kompleksowym wykonaniu Systemu Zarządzania Ruchem wraz z integracją z odcinkami: S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, S1 Bieruń - Oświęcim (odcinek I/A) wraz z obwodnicą Bierunia, S1 Kosztowy II - Bieruń (odcinek I/B )
64 MR-CAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Górno-Parcele Górno 55/1, (kod pocztowy: 26-008 Górno-Parcele), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792640, NIP: 6572945874, REGON: 383733562 dostawa i montażu ekranów akustycznych
65 "NOVOFERM POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Sowia 13F, (kod pocztowy: 62-080 Tarnowo Podgórne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000014582, NIP: 7860009240, REGON: 630148893 dostawa i montaż bram garażowych
66 PPHU Anseba Aneta Przybylska
z siedzibą w Obornikach Śląskic
ul. Nowowiejska 24 (55-120 Oborniki Śląskie), NIP: 9151683881, REGON: 021846870 zahmumusowaniu i umocnieniu skarp, rowów, terenów płaskich
67 WIŚNIOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Wielogłowach Wielogłowy 153, (kod pocztowy: 33-311 Wielogłowy), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000431405, NIP: 7343513091, REGON: 122453276, kapitał zakładowy: 464 075,00 zł dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej na OUD i MOP
68 Przedsiębiorstwo Budowlane ORYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bieńczycka 15C/14 (31-860 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Karkowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538852, NIP: 7123295396, REGON: 361163060, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł prace brukarskie

DALSI PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 TECH-PROJECT Brzoza Sp. Z o.o. (dalszy Podwykonawca firmy PRUCHNIK Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław, KRS: 0000902621 REGON: 365492440, NIP: 813-372-82-36, Kapitał zakładowy: 900.000,00 zł wykonanie robót ziemnych
2 JT S.A. (dalszy Podwykonawca firmy WELD-GAZ Sp. Z o.o.) 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 111, KRS: 0000576198, NIP: 7792298897, REGON: 300454878 przebudowa kolizji niskich, średnich, wysokich ciśnień gazowych
3 CONWAY STF Spółka komandytowa (dalszy podwykonawca firmy KELLER Sp. z o.o. ) Ślęza, przy ul. Tulipanowa 2, (kod pocztowy: 55-040 Kobierzyce), KRS: 0000516107, NIP: 8943034264, REGON: 021730972 wykonanie posadowień obiektów według załącznika do umowy
4 Grażyna Ślusarczyk F.H.P.U. GASLINE (dalszy podwykonawca firmy WELD-GAZ Sp. z o.o.) 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Kryształowa 184B, NIP: 8730003498, REGON: 005705509 wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania gazu
4a Grażyna Ślusarczyk F.H.P.U. GASLINE (dalszy podwykonawca firmy WELD-GAZ Sp. z o.o.) - aneks nr 1 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Kryształowa 184B, NIP: 8730003498, REGON: 005705509 wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania gazu
5 GASCONTROL POLSKA SP. Z O.O. (dalszy podwykonawca firmy WELD-GAZ Sp. z o.o.) Suszec, ul. Pszczyńska 60, NIP 20600000996 KRS 0000297547 wykonanie włączenia hermetycznego TDW gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 (włączenie bypassu DN250)
6 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELEFON-SERVICE ANDRZEJ TRĄBSKI SP. JAWNA (dalszy Podwykonawca firmy ZBT Sp. z o. o.) ul. Towarna 5, 42-256 Olsztyn, NIP: 573-02-31-358 wykonanie przebudowy kolizji technicznych i budowie kanalizacji teletechnicznej
7 RINKON M Tarkowski H Matusiak Spółka komandytowa (dalszy podwykonawca RINKON Sp. z o.o.) ul. Graniczna 7G, (kod pocztowy: 09-407 Płock), KRS: 0001004754 wykonanie prac polegający na budowie kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
8 P.H.U. „Piask-Prim” Przemysław Jarzyński w Sadku (dalszy Podwykonawca firmy Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy Kołodziej w Bratucicach) Sadek 266A, 26-500 Sadek, NIP: 7991958385, REGON: 142728042 wykonanie estetyki powierzchni betonowych oraz wykonanie zabezpieczenia materiałem impregnującym powierzchni betonowych na ustrojach nośnych obiektów mostowych nr MS-40, MS-44

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 TRAKT Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, NIP: 9542677011, REGON: 241242570 wykonanie dokumentacji projektowej
2 Anna Oleszek prowadząca działalność pod firmą: Oleszek Anna Katarzyna "ARKADIA" Firma Archeologiczna ul. Sympatyczna18/29, 35-314 Rzesów, NIP:9482310180, REGON: 141515700 pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru archeologicznego
2a Anna Oleszek prowadząca działalność pod firmą: Oleszek Anna Katarzyna "ARKADIA" Firma Archeologiczna - aneks nr 1 ul. Sympatyczna18/29, 35-314 Rzesów, NIP:9482310180, REGON: 141515700 pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru archeologicznego
3 Adam Stożek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INVICTUS ADAM STOŻEK ul. Tadeusza Szafrana 5D lik. 48, 30-363 Kraków, NIP: 6762288451, REGON: 122793670 pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru saperskiego
4 Barg Południe sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Budowlana 19, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP 9542304474, REGON 276629250 kompleksowa obsługa laboratoryjna
5 Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, NIP: 9562324020, REGON: 366868456 pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru przyrodniczo - zoologicznego
5a Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. z siedzibą w Toruniu - aneks nr 1
MR CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, NIP: 9562324020, REGON: 366868456 pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru przyrodniczo - zoologicznego
5b Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. z siedzibą w Toruniu - aneks nr 2 MR CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, NIP: 9562324020, REGON: 366868456 pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru przyrodniczo - zoologicznego
6 Marcinem Leśniakiem, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G79 Marcin Leśniak ul. Giuseppe Garibaldiego 12, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 6792474796, REGON 241002720 pełnienie stałej i kompleksowej obsługi geodezyjnej
6a Marcinem Leśniakiem, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G79 Marcin Leśniak - aneks nr 1 ul. Giuseppe Garibaldiego 12, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 6792474796, REGON 241002720 pełnienie stałej i kompleksowej obsługi geodezyjnej
7 Metris sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127A, 99-300 Kutno, KRS 441231, NIP 7752644689, Regon 101507146 inwentaryzacja dróg i budynków
7a Metris sp. z o.o. - aneks nr 1 ul. Łąkoszyńska 127A, 99-300 Kutno, KRS 441231, NIP 7752644689, Regon 101507146 inwentaryzacja dróg i budynków
7b Metris sp. z o.o. - aneks nr 2 ul. Łąkoszyńska 127A, 99-300 Kutno, KRS 441231, NIP 7752644689, Regon 101507146 inwentaryzacja dróg i budynków
8 TM-VIA sp. z o.o. z siedzibą w Maszkowie ul. Krakowska 461, 32-095 Iwanowice, KRS 213659, NIP: 6782926541, Regon: 356856739 kompleksowe zaprojektowanie, uzgodnienie, wdrożenie, bieżące utrzymanie oraz usunięcie czasowych organizacji ruchu (przywrócenie docelowych organizacji ruchu)
8a TM-VIA sp. z o.o. z siedzibą w Maszkowie ul. Krakowska 461, 32-095 Iwanowice, KRS 213659, NIP: 6782926541, Regon: 356856739 kompleksowe zaprojektowanie, uzgodnienie, wdrożenie, bieżące utrzymanie oraz usunięcie czasowych organizacji ruchu (przywrócenie docelowych organizacji ruchu)
9 Jan Waligóra - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Techniczne GEOLOGUS Jan Waligóra Milówka, ul. Nad Borami 14, 34-360 Milówka, NIP 5532075165, REGON 240400363 wykonanie monitoringu wód
10 Zenon Dobija - Zenon Dobija ELMAT w Rybarzowicach ul. Cedrowa 492 43-0378 Rybarzowice, NIP9371412948, REGON 072689149 wykonanie zasailania placu składowego
11 Krzysztof Kowalczyk - F.H.U Kowalczyk Krzysztof Zarogów 34, 32-200 Miechów, NIP 6591441040, REGON 121075004 wynajem sprzętu do obsługi budowy wraz z operatorem i paliwem
11a Krzysztof Kowalczyk - F.H.U Kowalczyk Krzysztof - aneks nr 1 Zarogów 34, 32-200 Miechów, NIP 6591441040, REGON 121075004 wynajem sprzętu do obsługi budowy wraz z operatorem i paliwem
12 LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. j. z siedzibą w Lubieniu Lubień 1065, 32-433 Lubień, KRS: 0000457758, NIP: 6812055684, REGON: 122829008 obsługa placu składowego
13 Panem Kacprem Szczepańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą firmy KACPER SZCZEPAŃSKI z siedzibą w miejscowości Zduńska Wola ul. Gierymskiego 2/18, (kod pocztowy: 98-220 Zduńska Wola), posiadający REGON: 385183717, oraz NIP 8291724154 obsługa inwestycji maszynami budowlanymi
14 WAL-KOP Jacek Walczak
(dalszy Dostawca Kompania Górnicza Sp. z o. o.)
Warszyce 18D, 95-001 Biała, NIP: 7321919101 wyładunek i dowóz kruszywa
15 PRUCHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Opacionka 40A, 39-230 Brzostek, KRS: 0000701674, NIP: 8191667853, REGON: 368664309 obsługa inwestycji maszynami budowlanymi
16 Stanisław Bukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS-KOP-BS Stanisław Bukowski z siedzibą w miejscowości Łapanowie Łapanowie, Grabie 40, 32-740 Łapanów, NIP: 8681589037, REGON: 120451818 obsługa inwestycji maszynami budowlanymi
17 Marcinem Chudzińskim i Piotrem Bolanowskim wspólnikami "V-BUD" S.C. Chudziński Marcin, Bolanowski Piotr z siedzibą w Sieniawa ul. Słoneczna 16, (kod pocztowy: 38-480 Sieniawa), NIP spółki cywilnej: 6842637273, REGON spółki cywilnej: 181017320 obsługa inwestycji maszynami budowlanymi

DALSI USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Dariusz Przybycień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DARGEO Dariusz Przybycień (dalszy usługodawca Trakt sp. z o.o. sp.k.) ul. Pokoju 28D, 41-800 Zabrze, NIP: 6481021058, REGON 381988520 mapa dla celów projektowych, dokumetnacja geodezyjna i kartograficzna, wykonanie stabilizacji pasa drogowego, opis stanu prawnego i faktycznego.
2 Michał Konopka i Paweł Rogowski prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą GLOBAL GEOLOGIA Michał Konopka, Paweł Rogowski s.c. (dalszy usługodawca TRAKT Sp. z o.o. sp.k.) Biskupice 115, 32-020 Wieliczka, NIP 6832081957, REGON 122947558 program badań geotechnicznych, opinia geotechniczna, dokumentacja podłoża gruntowego, projekt geotechniczny
3 Logistyka Odpadów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (dalszy podwykonawca KELLER sp. Z o.o.) 43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkalana 20, NIP 6342894239 rozkucie głowic pali CFA
4 Ulma Construccion Polska S.A. (dalszy Usługodawca firmy Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy Kołodziej) Kaszajec 50, 05-840 Brwinów, KRS: 0000055818, NIP: 5270203299
5 GENERO Sp. Zo.o. W Lublinie (dalszy podwykonawca MENARD Sp. Zo.o.) ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin, NIP: 7123393822, ułożenie prętów kompozytowych
6 Ulma Construccion Polska S.A. (dalszy Usługodawca firmy RIIB 2 SPÓŁKA CYWILNA MARCIN DĄBROWSKI, KAZIMIERZ DĄBROWSKI Kaszajec 50, 05-840 Brwinów, KRS: 0000055818, NIP: 5270203299 a)wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań,
b) sprzedaż towarów i usług będących w ofercie ULMA Construction Polska Spółka Akcyjna

DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Górażdże Beton sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, KRS 51234, NIP: 6311907461, Regon: 273316094 wyprodukowanie i dostawa mieszanek betonowych oraz mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym oraz zapewnienie pomp do podawania betonu
1a Górażdże Beton sp. z o.o. - aneks nr 1 ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, KRS 51234, NIP: 6311907461, Regon: 273316094 wyprodukowanie i dostawa mieszanek betonowych oraz mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym oraz zapewnienie pomp do podawania betonu
1b Górażdże Beton sp. z o.o. - aneks nr 2 ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, KRS 51234, NIP: 6311907461, Regon: 273316094 wyprodukowanie i dostawa mieszanek betonowych oraz mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym oraz zapewnienie pomp do podawania betonu
2 ViaCon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna, KRS: 0000093391, NIP: 6971710977, REGON: 410351222 dostarczenie: elementów konstrukcji stalowej SuperCor, rur stalowych, spiralnie karbowanych HelCor oraz rur przepustowych spiralnie karbowanych z polietylenu wysokij gęstości (HDPE) - PECOR OPTIMA
2a ViaCon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - aneks nr 1 ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna, KRS: 0000093391, NIP: 6971710977, REGON: 410351222 dostarczenie: elementów konstrukcji stalowej SuperCor, rur stalowych, spiralnie karbowanych HelCor oraz rur przepustowych spiralnie karbowanych z polietylenu wysokij gęstości (HDPE) - PECOR OPTIMA
3 BLANCO TRADE S.C. ul. 1 Maja 78a, Wisła dostawa kruszywa wapiennego
4 Kompania Górnicza Sp. z o.o. w Kielcach 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 42, NIP: 5213688827, KRS: 0000542826 dostawa kruszywa
4a Kompania Górnicza Sp. z o.o. w Kielcach - aneks nr 1 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 42, NIP: 5213688827, KRS: 0000542826 dostawa kruszywa
4b Kompania Górnicza Sp. z o.o. w Kielcach - aneks nr 2 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 42, NIP: 5213688827, KRS: 0000542826 dostawa kruszywa
4c Kompania Górnicza Sp. z o.o. w Kielcach - aneks nr 3 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 42, NIP: 5213688827, KRS: 0000542826 dostawa kruszywa
5 Freyssinet Polska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa, KRS: 0000015219, NIP: 521996662, REGON: 014943972 dostawa zestawu elementów TerraClass
6 BOLTECH Sp. Zo.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, NIP: 6371844563 dostawa kruszywa
7 MAŁRO Sp. z o. o. ul. Smolnicka 10, 44-153 Sośnicowice, KRS: 0000627316, NIP: 9691619378, REGON: 36492039400000 dostawa płyt drogowych
8 WGB Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Gaweł ul. Obrońców Węgierskiej Górki 158, 34-350 Węgierska Górka, NIP: 5531015416, REGON: 07060118 dostawa rumoszu skalnego
9 P. H. U. REMIX Remigiusz Kula ul. Świerklańska nr 91B, 44-264 Jankowice, NIP: 6421898154, REGON: 277698939 dostawa kruszywa
9a P. H. U. REMIX Remigiusz Kula - aneks nr 1 ul. Świerklańska nr 91B, 44-264 Jankowice, NIP: 6421898154, REGON: 277698939 dostawa kruszywa
9b P. H. U. REMIX Remigiusz Kula - aneks nr 2 ul. Świerklańska nr 91B, 44-264 Jankowice, NIP: 6421898154, REGON: 277698939 dostawa kruszywa
10 BLANCO TRADE S.C. ul. 1 Maja 78a, Wisła dostawa kruszywa
11 MENARD Sp. z o. o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS: 0000269824 NIP: 5291729492, REGON: 140780765 dostawa dwuteowników
12 SOLBET Kolbuszowa S.A. w Kolbuszowej Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8140001363, KRS: 0000105923 dostawa przepustów skrzynkowych
12a SOLBET Kolbuszowa S.A. w Kolbuszowej - aneks nr 1 Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8140001363, KRS: 0000105923 dostawa przepustów skrzynkowych
13 ArcelorMIttal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. w Katowicach ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, NIP 9542249002, KRS 000057816 dostawa elemnentów stalowych
13a ArcelorMIttal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. w Katowicach - aneks nr 1 ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, NIP 9542249002, KRS 000057816 dostawa elemnentów stalowych
13b ArcelorMIttal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. w Katowicach - aneks nr 2 ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, NIP 9542249002, KRS 000057816 dostawa elemnentów stalowych
13c ArcelorMIttal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. w Katowicach - aneks nr 3 ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, NIP 9542249002, KRS 000057816 dostawa elemnentów stalowych
13d ArcelorMIttal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. w Katowicach - aneks nr 4 ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, NIP 9542249002, KRS 000057816 dostawa elemnentów stalowych
14 SYSTEMY I TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Kopalniana 7, 59-100 Polkowice, NIP: 6922357794, KRS: 0000179595 dostawa desek gzymsowych polimerbetonowych
15 Zenonem Piekielnym prowadącym działalność gospodarczą pod firmą GRANIT ZEN Zenon Piekielny. 58-120 Jaroszów Morawa 8, NIP: 8840004145 dostawa prefabrykatów kamiennych
15a Zenonem Piekielnym prowadącym działalność gospodarczą pod firmą GRANIT ZEN Zenon Piekielny - aneks nr 1 58-120 Jaroszów Morawa 8, NIP: 8840004145 dostawa prefabrykatów kamiennych
15b Zenonem Piekielnym prowadącym działalność gospodarczą pod firmą GRANIT ZEN Zenon Piekielny - aneks nr 2 58-120 Jaroszów Morawa 8, NIP: 8840004145
16 BLANCO TRADE S.C. ul. 1 Maja 78a, Wisła dostawa kruszywa wapiennego
17 Sławomirem Pasionkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIRMA USŁUGOWA CATKOP SŁAWOMIR PASIONEK u. Piastowska 17, 32-410 Dobczyce, NIP: 7371073617 dostawa kruszywa
18 Bartłomiej Ormaniec prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa „BESKIDEK” Bartłomiej Ormaniec w Gilowicach ul. Zielona 11, 43-438 Gilowice, NIP: 5532332113, REGON: 240959225 dostawa kruszywa naturalnego, piasek i pospółka
19 BOLTECH Sp. Z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, NIP: 6371844563 dostawa kruszywa
19a BOLTECH Sp. Z o.o. - aneks nr 1 ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, NIP: 6371844563 dostawa kruszywa
19b BOLTECH Sp. Z o.o. - aneks nr 2 ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, NIP: 6371844563 dostawa kruszywa
19c BOLTECH Sp. Z o.o. - aneks nr 3 ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, NIP: 6371844563 dostawa kruszywa
20 PEKABEX BET S.A. Poznań 60-462, ul. Szarych Szeregów 27, NIP: 7811846303, KRS: 343297 dostawa prefabrykowanych desek i belek
20a PEKABEX BET S.A. - aneks nr 1 Poznań 60-462, ul. Szarych Szeregów 27, NIP: 7811846303, KRS: 343297 dostawa prefabrykowanych desek i belek
21 ALAS UTEX Sp. Z o.o. ul. Dworcowa, Tworków, NIP: 6391779662 dostawa kruszywa
21a ALAS UTEX Sp. Z o.o. -aneks nr 1 ul. Dworcowa, Tworków, NIP: 6391779662 dostawa kruszywa
21b ALAS UTEX Sp. Z o.o. -aneks nr 2 ul. Dworcowa, Tworków, NIP: 6391779662 dostawa kruszywa
21c ALAS UTEX Sp. Z o.o. -aneks nr 3 ul. Dworcowa, Tworków, NIP: 6391779662 dostawa kruszywa
22 HTI BP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum spółka komandytowa ul. Papiernicza 5, 92-312 Łódź, KRS: 0000336580, NIP: 5242690519, REGON: 141999247 dostawa rur
23 Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. ul. Kolścielna 1, 47-300 Krapkowice, KRS: 0000157600, NIP: 7541009068 dostawa mieszanek mineralno-bitumicznych
23a Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. - aneks nr 1 ul. Kolścielna 1, 47-300 Krapkowice, KRS: 0000157600, NIP: 7541009068 dostawa mieszanek mineralno-bitumicznych
24 AB BECHCICKI Sp. Z o.o. we Wrosławiu 52-014 Wrocław, ul. Opolska 182, NIP: 8862035526 dostawa bloczków ściennych
25 BLANCO TRADE S.C. ul. 1 Maja 78a, Wisła dostawa kruszywa naturalnego
25a BLANCO TRADE S.C. - aneks nr 1 ul. 1 Maja 78a, Wisła dostawa kruszywa wapiennego
25b BLANCO TRADE S.C. - aneks nr 2 ul. 1 Maja 78a, Wisła dostawa kruszywa wapiennego
26 VIACON Polska Sp. z o.o. w Rydzynie ul. Przemysłowa 6, Rydzyna dostawa geowłóknina, geomembrana
27 AB BECHCICKI Sp. Z o.o. we Wrosławiu 52-014 Wrocław, ul. Opolska 182, NIP: 8862035526 dostawa bloczków sylikatowych
28 Andrzej Głuc Maków Podhalański, ul. Wolności 102B, NIP: 5521232833 dostawa betonu
29 F.H.U. AMPLIZ Józef Cygankiewicz ul. Storczykowa 7, 32-300 Olkusz, Nip: 6371558550, REGON: 3570112268 dostawa kruszywa
29a F.H.U. AMPLIZ Józef Cygankiewicz -aneks ul. Storczykowa 7, 32-300 Olkusz, Nip: 6371558550, REGON: 3570112268 dostawa kruszywa
30 Przedsiębiorstwo Obróbki Granitu "KAMPEX" Makstrzyk i Spółka Sp.j. Strzegom, ul. Ceglana 17, NIP: 8842432543 dostawa granitu
31 IBF POLSKA sp. z o.o. ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120004067, REGON: 230518351 dostawa krawężników betonowych i kostki betonowej
32 IBF POLSKA sp. z o.o. ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120004067, REGON: 230518351 dostawa korytek ściekowych i obrzeży
33 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów, Sokołów, NIP: 5342139235, REGON: 016480890 dostawa blachy
34 Zakład Prefabrykacji Budowlanych "Kobet" Henryk Kpgut ul. Grunwaldzka 70, 41- 945 Piekary Śląskie, NIP: 6350000850, REGON: 271004019 dostawa materiałów budowlanych
35 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 7, KRS: 55906, NIP: 7540336144, REGON: 530509466 dostawa kruszywa
36 PUSZ Ewa Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ" ul. Szreniawska 8, Warszawa, NIP: 1130020266, REGON: 012318193 dostawa materiałów budowlanych
36a PUSZ Ewa Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ" - aneks nr 1 ul. Szreniawska 8, Warszawa, NIP: 1130020266, REGON: 012318193 dostawa materiałów budowlanych
37 Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. w Kielcach ul. Na Ługach, 25-803 Kielce, KRS:991317, NIP: 9542756472 dostawa: płukany grys
38 Przedsiębiorstwo Obróbki Granitu "KAMPEX" Makstrzyk i Spółka Sp.j. Strzegom, ul. Ceglana 17, NIP: 8842432543 dostawa galenterii kamiennej/granitowej
39 Daniel Popiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALU FORCE Daniel Popiel 43-430 Skoczów, ul. Stalmacha 65, NIP: 5482355157 klamry mocowania obiektów mostowych
40 IBF POLSKA sp. z o.o. ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120004067, REGON: 230518351 dostawa krawężników betonowych prostych
40a IBF POLSKA sp. z o.o. - aneks nr 1 ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120004067, REGON: 230518351 dostawa krawężników betonowych i kostki betonowej

DALSI DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 DPM Industry sp. z o.o. sp.k.(dalszy Dostawca firmy WELD-GAZ Sp. z o. o.) ul. Kędzierzyńska nr 17a lokal 206, 41-902 Bytom, KRS: 0000847051, NIP: 6263013718,REGON: 241750674 dostawa rur
2 PW METKOM sp. z o.o. sp.k. (dalszy Dostawca firmy WELD-GAZ Sp. z o. o.) ul. Gajowa 17, 43-254 Warszowice, KRS: 0000486237, NIP: 6381808706, REGON: 243419340 dostawa materiałów
3 STALER MARKET Sp. z o.o. (dalszy Dostawca firmy KELLER Polska Sp. z o. o.) ul.Leszczynowa 55, 87-100 Torun dostawa koszy zbrojeniowych
4 Geo-Instrument Polska sp. z o.o. (dalszy Dostawca firmy KELLER Polska Sp. z o. o.) Łysaków Drugi 47, 28-300 Jędrzejów, NIP: 6562312995 dostawa materiałów
5 Thomas Cementy sp. z o.o. (dalszy Dostawca firmy KELLER Polska Sp. z o. o.) Zawodie 20A, 02-981 Warszawa dostawa cementu
6 GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o. o. (dalszy Dostawca firmy KELLER Polska Sp. z o. o.) Cementowa 1/ Chorula, 47-316 Górażdże dostawa betonu
7 ATAGOR sp. z o.o. (dalszy Dostawca firmy WELD-GAZ Sp. z o. o.) ul. Gen. Sikorskiego 22, 32-540 Trzebinia, KRS: 0000239967, NIP: 6772255186, REGON: 120094956 dostawa masy wypełniającej
8 KYUBI Sp. z o.o. (dalszy Dostawca P1 - Budownictwo Wodne Janusz Piórek) Pl. Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask, NIP: 8311641490, KRS: 0000901351 dostawa wyrobów budowlanych
9 GWÓDŹ-BET Mariusz Gwóźdź (dalszy Dostawca MENARD Sp. z o.o.) 32-620 Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n, NIP: 5492422814 dostawa betonu
10 Sławomir Pasionek Firma Usługowa CATKOP (dalszy dostawca MENARD Sp. Z o.o.) 32-410 Dobczyce 17, NIP: 7371073617 dostawa kruszywa
11 OLBET Sp. z o.o. sp. k. (dalszy dostawca KELLER Sp z o.o.) ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica dostawa betonu
12 STALPROFIL S.A. (dalszy dostawca MENARD Sp. Z o.o.0 41-308 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6290012166 dostawa IPE100 S355
13 Wioletta Jaroń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OLWIK Wioletta Jaroń (dalszy dostawca MENARD Sp. Z o.o.) ul. Śląska 55a, 32-600 Babice, NIP: 5490006514 dostawa betonu
14 WAL-KOP Jacek Walczak (dalszy Dostawca Kompania Górnicza Sp. z o. o.) Warszyce 18D, 95-001 Biała, NIP: 7321919101 dostawa kamienia pokruszonego
15 dostawa kruszywa
16 TADMAR Sp. z o. o. (dalszy Dostawca firmy KAMIWOD Sp. z o. o.) ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań, KRS: 0000956167, NIP: 7822907770 dostawa wyrobów budowlanych
17 dostawa wyrobów budowlanych
18 dostawa wyrobów budowlanych
16a TADMAR Sp. z o. o. (dalszy Dostawca firmy KAMIWOD Sp. z o. o.) - aneks nr 1 ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań, KRS: 0000956167, NIP: 782290777 dostawa wyrobów budowlanych
16b TADMAR Sp. z o. o. (dalszy Dostawca firmy KAMIWOD Sp. z o. o.) - aneks nr 1 ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań, KRS: 0000956167, NIP: 782290777 dostawa wyrobów budowlanych
16c TADMAR Sp. z o. o. (dalszy Dostawca firmy KAMIWOD Sp. z o. o.) - aneks nr 1 ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań, KRS: 0000956167, NIP: 782290777 dostawa wyrobów budowlanych