Zakres robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Bieruń (bez węzła)

Od km 0+000 do km 10+000 długości 10 km obejmuje w szczególności:

Obiekty inżynierskie:

Lp. Kilometraż
orientacyjny wg KP
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
Rodzaj obiektu inżynierskiego
1 2 3 5
1* 34+446
(km drogi w ciągu istniejącej S1)
Istniejąca nitka północna drogi ekspresowej S1 wraz z projektowanym pasem wyłączenia węzła z jednotorową zelektryfikowaną linią kolejową nr 179 Tychy – Kosztowy WS
2 0+052
(km drogi w ciągu łącznicy Ł5-6)
Łącznica węzła Ł5-6 z jednotorową zelektryfikowaną linią kolejową nr 179 Tychy – Kosztowy
3 0+657 Łącznica węzła Ł01-02 z trasą główną WS lub WD
4 0+044
(km drogi w ciągu DD1.2)
Jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa 409P Hołdunów – KWK Wesoła z dodatkową jezdnią WK
5 1+114 Trasa główna z istniejącą linią kolejową 409P Hołdunów – KWK Wesoła (jednotorowa, niezelektryfikowana), z istniejącą linią kolejową 406P Kosztowy – KWK Ziemowit (jednotorowa, niezelektryfikowana) oraz z dwoma projektowanymi dodatkowymi jezdniami WS
6 1+943 Droga powiatowa 5914S (ul. Św. Brata Alberta) z trasą główną WS lub WD
7 2+544 Ścieżka pieszo-rowerowa z trasą główną KD lub PP
8 3+749 Droga powiatowa 5915S (ul. Ułańska) z trasą główną WS lub WD
9 4+635 Trasa główna z przejściem dolnym dla dużych zwierząt WS (PZDd)
10 5+051 Trasa główna z Potokiem Goławieckim MS-08
11 5+363 Droga powiatowa nr 5922S z trasą główną WS lub WD
12 6+589 Droga powiatowa 5921S (ul. Goławiecka) z trasą główną WS lub WD
13 1+178
(km drogi w ciągu DP5921S)
Droga powiatowa nr 5921S z Potokiem Goławieckim MD
14* 8+503 Trasa główna z istniejącą linią kolejową nr 885, z istniejącą linią kolejową nr 107, z istniejącą drogą dojazdową do KWK Piast-Ziemowit oraz z projektowaną dodatkową jezdnią WS
15 9+387 Trasa główna z istniejącą drogą krajową nr 44 WS lub WD
16 9+547 Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa z trasą główną oraz z dodatkową jezdnią do kopalni KWK Piast-Ziemowit KD lub PP

1* Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę nowego obiektu nitki północnej w ciągu istniejącej drogi S1 wraz z projektowanym pasem wyłączenia węzła.

14* Dodatkowo obiekt należy dostosować do rozbudowy linii kolejowej nr 885 o dodatkowy tor oraz o przesunięcie toru wyciągowego nr 107 – zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami wskazanymi w tabeli 1.6 PFU.

Objaśnienia oznaczeń obiektów inżynierskich:
WS/WD/WGP - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
WŁ –wiadukt w ciągu łącznicy węzła
WK – wiadukt kolejowy
MS/MD - most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową
PP – przejście dla pieszych i rowerzystów pod drogą ekspresową
(PZDd) - przejście dolne dla dużych zwierząt
(PZDdz) – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
(PZDsz) – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

Projektowane parametry drogi ekspresowej S1
Przekrój budowany 2 X 2
Przekrój docelowy 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Klasa techniczna S
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu
dla przekroju docelowego
wewnątrz
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m lub większa
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%