Podwykonawcy

Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 IVIA S.A. Al. Roździeńskiego 91,
40-486 Katowice
Realizacja prac projektowych Usługodawca
2 Skóra Dariusz DS-COMM ul. Zofii Kossak 35,
43-436 Górki Wielkie
Prace projektowe branży Teletechnicznej Dalszy usługodawca
3 G4 Geodezja Sp. z o.o. ul. Cienista 2,
31-831 Kraków
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie mapy do celów projektowych Dalszy usługodawca
4 GT PRO Sp. z.o.o. ul. Księdza Stanisława
Staszica 6/06,
25-008 Kielce
Uzupełniająca dokumentacja i badania podłoża gruntowego Dalszy usługodawca
5 HVL-Project Sławomir Śląski ul. Osiedle Dziekana 6B/15,
41-253 Czeladź
Wykonanie projektu wykonawczego i budowlanego linii wysokiego napięcia Dalszy usługodawca
6 TOROVIA Sp. z o.o. ul. Wergiliusza 22/2,
60-461 Poznań
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz przedmiarem robót dla linii kolejowej nr 93 Dalszy usługodawca
7 Daniel Maranda Pracowania Analiz środowiskowych Asanga ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Dalszy usługodawca
8 TOP PROJEKT Krzysztof Topolewicz ul. Piecewska 33/151,
80-288 Gdańsk
Wykonanie dokumentacji projektowej (prac projektowych) w zakresie obiektu MS-30 Usługodawca
9 SKD Inżynieria Sp. z o.o. ul. Zaporoska 4/2,
30-389 Kraków
Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie obiektów ES-29 oraz MS-35 Dalszy usługodawca
10 ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18c,
02-819 Warszawa
Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla linii wysokich napięć Dalszy usługodawca
11 Wojciech Kubiak Krakowska Firma Geodezyjna os. Dywizjonu 303 nr 56/20,
31-875 Kraków
Świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych Dalszy usługodawca

DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 P.P.H. DOLOMIT Sp. z o.o. ul. Marii Bobrzeckiej 1/26,
31-216 Kraków
Dostawa kruszywa Dostawca
2 CEMEX Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa
Dostawa kruszywa Dostawca
3 MAN-TRANS Sp. z o.o. ul. Jodłowa 8,
43-100 Tychy
Dostawa kruszywa Dostawca