Postęp robót

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99,37%Roboty przygotowawcze

Postęp: 58,38%Roboty drogowe

Postęp: 17,40%Roboty inżynieryjne - obiekty inżynierskie

Postęp: 31,82%Budowa i przebudowa infrastruktury

Postęp: 35,38%Roboty architektoniczne - obiekty kubaturowe

(od Stara Wieś, MOP Dankowice Wschód, MOP Dankowice Zachód)
Postęp: 0,0%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 30,0%Zaawansowanie finansowe

35,43% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku z ZRID w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 Roboty i Materiały o wartości niemniejszego niż 20% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejStan na: 04.05.2023 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 477 000 000,00 zł ---
Narastająco do okresu
rozliczeniowego
Zaliczka 1% ZKK: 4 770 000,00 zł
oraz
PŚP nr 1: 660 512,80 zł
PŚP nr 2: 731 282,05 zł
PŚP nr 3: 731 282,05 zł
PŚP nr 4: 731 282,05 zł
PŚP nr 5: 731 282,05 zł
PŚP nr 6: 731 282,05 zł
PŚP nr 7: 4 770 000,00 zł
PŚP nr 8: 731 282,05 zł
PŚP nr 9: 731 282,05 zł
PŚP nr 10: 4 143 782,05 zł
PŚP nr 11: 2 050 032,05 zł
PŚP nr 12: 8 350 032,05 zł
PŚP nr 13: 585 026,64 zł
PŚP nr 14: 731 282,05 zł
PŚP nr 15: 617 525,64 zł
PŚP nr 16: 781 907,05 zł
PŚP nr 17: 3 036 557,57 zł
PŚP nr 18: 5 300 032,05 zł
PŚP nr 19: 1 675 519,29 zł
PŚP nr 20: 731 282,05 zł
PŚP nr 21: 1 788 000,00 zł
PŚP nr 22: 1 073 801,34 zł
PŚP nr 23: 731 282,05 zł
PŚP nr 24: 1 399 344,13 zł
PŚP nr 25: 731 282,05 zł
PŚP nr 26: 731 282,05 zł
PŚP nr 27: 14 310 000,00 zł
PŚP nr 28: 2 139 025,64 zł
PŚP nr 29: 2 222 422,57 zł
PŚP nr 30: 6 268 003,84 zł
PŚP nr 31: 6 068 236,20 zł
PŚP nr 32: 7 734 623,56 zł
PŚP nr 33: 12 918 431,00 zł
PŚP nr 34: 16 132 419,76 zł
22,45%
Razem: 107 075 310,64 zł

Zaawansowanie prac projektowych: Zaawansowanie [%]
do 31.03.2023 r.
1 Geologia 100%
2 Mapa do celów projektowych 100%
3 Koncepcja rozwiązań projektowych 100%
4 Koncepcja systemu zarządzania ruchem 100%
5 Dokumentacja podziałowa 100%
6 Projekt budowlany (wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami) 100%
7 ROOŚ II do powtórnej oceny oddziaływania 100%
8 Operat wodnoprawny z pozwoleniami 100%
9 KIP I Decyzja Środowiskowa (dla wodociągu DN300) 100%
10 Projekt Budowlany (dla wodociągu DN 300) 100%
1 KM 1 KM – Złożenie wniosku o ZRID
(po 10 miesiącach od Rozpoczęcia)
100%
11 Projekt wykonawczy 100%
12 STWiORB i przedmiary 100%
13 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 0%
2 KM 2 KM – Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 20% ZKK
(po 26 miesiącach od Rozpoczęcia)
0%
SUMA: 100%