Postęp robót

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 91%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

4,47% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku z ZRID w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 Roboty i Materiały o wartości niemniejszego niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej