Postęp robót

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%Roboty przygotowawcze

Postęp: 87,31%Roboty drogowe

Postęp: 39,39%Roboty inżynieryjne - obiekty inżynierskie

Postęp: 80,21%Budowa i przebudowa infrastruktury

Postęp: 58,31%Roboty architektoniczne - obiekty kubaturowe

(od Stara Wieś, MOP Dankowice Wschód, MOP Dankowice Zachód)
Postęp: 40,49%Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

Postęp: 50,44%Zaawansowanie finansowe

71,97% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku z ZRID w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 Roboty i Materiały o wartości niemniejszego niż 20% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejStan na: 06.05.2024 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 477 000 000,00 zł ---
Narastająco do okresu
rozliczeniowego
Zaliczka 1% ZKK: 4 770 000,00 zł
oraz
PŚP nr 1: 660 512,80 zł
PŚP nr 2: 731 282,05 zł
PŚP nr 3: 731 282,05 zł
PŚP nr 4: 731 282,05 zł
PŚP nr 5: 731 282,05 zł
PŚP nr 6: 731 282,05 zł
PŚP nr 7: 4 770 000,00 zł
PŚP nr 8: 731 282,05 zł
PŚP nr 9: 731 282,05 zł
PŚP nr 10: 4 143 782,05 zł
PŚP nr 11: 2 050 032,05 zł
PŚP nr 12: 8 350 032,05 zł
PŚP nr 13: 585 026,64 zł
PŚP nr 14: 731 282,05 zł
PŚP nr 15: 617 525,64 zł
PŚP nr 16: 781 907,05 zł
PŚP nr 17: 3 036 557,57 zł
PŚP nr 18: 5 300 032,05 zł
PŚP nr 19: 1 675 519,29 zł
PŚP nr 20: 731 282,05 zł
PŚP nr 21: 1 788 000,00 zł
PŚP nr 22: 1 073 801,34 zł
PŚP nr 23: 731 282,05 zł
PŚP nr 24: 1 399 344,13 zł
PŚP nr 25: 731 282,05 zł
PŚP nr 26: 731 282,05 zł
PŚP nr 27: 14 310 000,00 zł
PŚP nr 28: 2 139 025,64 zł
PŚP nr 29: 2 222 422,57 zł
PŚP nr 30: 6 268 003,84 zł
PŚP nr 31: 6 068 236,20 zł
PŚP nr 32: 7 734 623,56 zł
PŚP nr 33: 12 918 431,00 zł
PŚP nr 34: 16 132 419,76 zł
PŚP nr 35: 18 247 480,00 zł
PŚP nr 36: 17 290 262,69 zł
PŚP nr 37: 26 383 101,25 zł
PŚP nr 38: 26 013 757,07 zł
PŚP nr 39: 24 508 80,30 zł
PŚP nr 40: 27 102 421,41 zł
PŚP nr 41: 31 636 370,00 zł
PŚP nr 42: 15 751 424,11 zł
PŚP nr 43: 19 080 000,00 zł
PŚP nr 44: 6 252 749,61 zł
PŚP nr 45: 5 866 693,31 zł
PŚP nr 46: 9 240 779,17 zł
PŚP nr 47: 8 845 487,18 zł
71,97%
Razem: 343 294 644,74 zł

Zaawansowanie prac projektowych: Zaawansowanie [%]
do 31.03.2023 r.
1 Geologia 100%
2 Mapa do celów projektowych 100%
3 Koncepcja rozwiązań projektowych 100%
4 Koncepcja systemu zarządzania ruchem 100%
5 Dokumentacja podziałowa 100%
6 Projekt budowlany (wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami) 100%
7 ROOŚ II do powtórnej oceny oddziaływania 100%
8 Operat wodnoprawny z pozwoleniami 100%
9 KIP I Decyzja Środowiskowa (dla wodociągu DN300) 100%
10 Projekt Budowlany (dla wodociągu DN 300) 100%
1 KM 1 KM – Złożenie wniosku o ZRID
(po 10 miesiącach od Rozpoczęcia)
100%
11 Projekt wykonawczy 100%
12 STWiORB i przedmiary 100%
13 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 0%
2 KM 2 KM – Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 20% ZKK
(po 26 miesiącach od Rozpoczęcia)
0%
SUMA: 100%