Postęp robót

Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%Geodezja

Postęp: 82,40%Branża drogowa

Postęp: 61,94%Branża mostowa

Postęp: 85,75%Roboty branżowe

Postęp: 58,43%Nadzór archeologiczny

Postęp: 82,40%Nadzór przyrodniczy

Postęp: 82,40%Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

Postęp: 75,55%Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu

Postęp: 89,26%Zaawansowanie finansowe

89,18% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku z ZRID w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 Roboty i Materiały o wartości niemniejszego niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 12.06.2024 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 804 675 970,00 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 80 046 759,70 zł
oraz
PŚP nr 1: 4 276 962,60 zł
PŚP nr 2: 8 046 759,70 zł
PŚP nr 3: 3 053 871,25 zł
PŚP nr 4: 5 893 280,26 zł
PŚP nr 5: 2 002 584,66 zł
PŚP nr 6: 2 918 152,73 zł
PŚP nr 7: 1 969 887,82 zł
PŚP nr 8: 3 573 147,09 zł
PŚP nr 9: 4 060 510,01 zł
PŚP nr 10: 3 232 669,78 zł
PŚP nr 11: 2 254 162,51 zł
PŚP nr 12: 3 456 787,76 zł
PŚP nr 13: 3 715 567,68 zł
PŚP nr 14: 2 102 900,23 zł
PŚP nr 15: 1 802 943,23 zł
PŚP nr 16: 2 557 182,32 zł
PŚP nr 17: 1 490 811,76 zł
PŚP nr 18: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 19: 1 227 664,67 zł
PŚP nr 20: 1 227 664,67 zł
PŚP nr 21: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 22: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 23: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 24: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 25: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 26: 23 478 741,30 zł
PŚP nr 27: 24 140 279,10 zł
PŚP nr 28: 4 590 561,30 zł
PŚP nr 29: 18 847 769,03 zł
PŚP nr 30: 16 532 612,94 zł
PŚP nr 31: 20 398 499,32 zł
PŚP nr 32: 23 026 251,95 zł
PŚP nr 33: 20 495 347,45 zł
PŚP nr 34: 31 114 828,83 zł
PŚP nr 35: 26 117 351,45 zł
PŚP nr 36: 40 314 890,93 zł
PŚP nr 37: 55 228 284,00 zł
PŚP nr 38: 63 752 913,44 zł
PŚP nr 39: 32 187 038,80 zł
PŚP nr 40: 39 882 539,41 zł
PŚP nr 41: 40 764 390,96 zł
PŚP nr 42: 34 591 551,53 zł
PŚP nr 43: 39 986 659,15 zł
PŚP nr 44: 11 669 701,70 zł
PŚP nr 45: 14 880 954,77 zł
PŚP nr 46: 16 093 519,40 zł
PŚP nr 47: 20 200 837,51 zł
PŚP nr 48: 24 522 261,57 zł
PŚP nr 49: 28 395 179,52 zł
89,18%
Razem: 737 070 386,35 zł

Stan na: 01.12.2023 r.
Rodzaj prac projektowych Zaawansowanie [%]
Mapa do Celów Projektowych Cywilna 100%
Kolejowa 100%
Geotechnika Opinia geotechniczna 100%
PBG 100%
Projekt geotechniczny 100%
Badania 100%
PRG 100%
Hydrologia AHH 100%
OWP 100%
Decyzja W-P 100%
Środowisko Inwentaryzacja 100%
KIP 100%
Raport ponownej oceny 100%
Projekt budowlany Warunki 100%
Rozwiązania projektowe 100%
1 KM 1 KM – Złożenie wniosku o ZRID
(po 10 miesiącach od Rozpoczęcia)
100%
Procedura ZRID Linia rozgraniczająca 100%
Projekt podziału 100%
Odstępstwa 100%
BRD KSZR 100%
Plan działań ratowniczych 100%
SOR (org. ruchu) 100%
Projekt Wykonawczy Rozwiązania projektowe 100%
2 KM 2 KM – Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 20% ZKK
(po 26 miesiącach od Rozpoczęcia)
100%
SUMA: 100%