Postęp robót

Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99,85%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

8,08% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku z ZRID w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 Roboty i Materiały o wartości niemniejszego niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 18.07.2022 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 804 675 970,00 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 8 046 759,70 zł
oraz
PŚP nr 1: 4 276 962,60 zł
PŚP nr 2: 8 046 759,70 zł
PŚP nr 3: 3 053 871,25 zł
PŚP nr 4: 5 893 280,26 zł
PŚP nr 5: 2 002 584,66 zł
PŚP nr 6: 2 918 152,73 zł
PŚP nr 7: 1 969 887,82 zł
PŚP nr 8: 3 573 147,09 zł
PŚP nr 9: 4 060 510,01 zł
PŚP nr 10: 3 232 669,78 zł
PŚP nr 11: 2 254 162,51 zł
PŚP nr 12: 3 456 787,76 zł
PŚP nr 13: 3 715 567,68 zł
PŚP nr 14: 2 102 900,23 zł
PŚP nr 15: 1 802 943,23 zł
PŚP nr 16: 2 557 182,32 zł
PŚP nr 17: 1 490 811,76 zł
PŚP nr 18: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 19: 1 227 664,67 zł
PŚP nr 20: 1 227 664,67 zł
PŚP nr 21: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 22: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 23: 1 227 646,67 zł
PŚP nr 24: 1 227 646,67 zł
8,08%
Razem: 65 001 708,07 zł

Stan na: 04.08.2022 r.
Rodzaj prac projektowych Zaawansowanie [%]
Mapa do Celów Projektowych Cywilna 100%
Kolejowa 100%
Geotechnika Opinia geotechniczna 100%
PBG 100%
Projekt geotechniczny 100%
Badania 99%
PRG 100%
Hydrologia AHH 100%
OWP 100%
Decyzja W-P 100%
Środowisko Inwentaryzacja 100%
KIP 100%
Raport ponownej oceny 99,9%
Projekt budowlany Warunki 100%
Rozwiązania projektowe 99%
1 KM 1 KM – Złożenie wniosku o ZRID
(po 10 miesiącach od Rozpoczęcia)
100%
Procedura ZRID Linia rozgraniczająca 100%
Projekt podziału 100%
Odstępstwa 100%
BRD KSZR 100%
Plan działań ratowniczych 100%
SOR (org. ruchu) 100%
Projekt Wykonawczy Rozwiązania projektowe 99%
2 KM 2 KM – Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 20% ZKK
(po 26 miesiącach od Rozpoczęcia)
0%
SUMA: 99,85%