Podwykonawcy

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu umowy Kategoria podmiotu
1 Trakt sp. z o. o. sp. k ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
Zakres prac projektowych i sprawowania nadzoru autorskiego Podwykonawca
2 G4 Geodezja Spółka z o.o. Cienista 2
31-831 Kraków
Obsługa geodezyjna podczas wykonywania prac projektowych Dalszy Podwykonawca
3 Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o sp.k. Obywatelska 102-104
94-104 Łódź
Opracowanie geologiczne wraz z badaniami dla realizacji Kontraktu Dalszy Podwykonawca