Zdjęcia lotnicze


Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Lipiec 2024 - ⇅

km 28+000 MOP
km 28+500 MOP
km 28+700
km 29+100 WS-38
km 29+100 WS-38
km 29+300 WD-39
km 29+400 MS-40
km 29+400 MS-40
km 30+000 MS-41
km 30+400 Węzeł Stara Wieś
km 30+400 Węzeł Stara Wieś
km 30+400 WD-42Węzeł Stara Wieś
km 30+400 WD-42Węzeł Stara Wieś
km 30+400 Węzeł Stara Wieś
km 30+700
km 31+230 PG-43
km 31+800 MS-44
km 31+900 MS-44
km 32+100
km 32+900
km 33+250 WD-45
km 33+250 WD-45
km 33+500
km 33+700
km 33+900
km 34+300
km 34+700 WS-46
km 35+000 WD-47
km 35+500 MS-48
km 35+500 MS-48
km 36+100 WS-49
km 36+400
km 36+700
km 37+400 PZ-51
km 37+800 MS-52
km 37+900
km 38+150 WD-53
km 38+150 WD-53
km 38+300
km 38+500
km 38+800
km 39+000 WS-54 Węzeł Suchy Potok
km 39+000 WS-54 Węzeł Suchy Potok
km 39+000 WS-54 Węzeł Suchy Potok
km 39+250 WS-55 Węzeł Suchy Potok
km 39+250 WS-55 Węzeł Suchy Potok
km 39+300 Węzeł Suchy Potok
km 39+400 Węzeł Suchy Potok
km 39+400 Węzeł Suchy Potok
km 39+400 Węzeł Suchy Potok
km 28+000
km 28+300 MOP III Dankowice Wschód 1
km 28+300 MOP III Dankowice Wschód 2
km 28+500 MOP III Dankowice Wschód
km 28+800
km 29+000 WS-38
km 29+300 WD-39
km 29+400 MS-40
km 29+900 MS-41
km 30+200
km 30+500 WD-42 Węzeł Stara Wieś 1
km 30+600 WD-42 Węzeł Stara Wieś 1
km 30+600 WD-42 Węzeł Stara Wieś 2
km 30+900
km 31+200 PG-43
km 31+600
km 31+900 MS-44
km 32+100
km 32+500
km 33+000
km 33+200 WD-45 1
km 33+200 WD-45 2
km 33+500
km 33+800
km 34+200
km 34+500
km 34+700 WS-46
km 35+000 WD-47
km 35+200
km 35+500 MS-48
km 35+800
km 36+000
km 36+200 WS-49
km 36+600
km 37+000
km 37+300
km 37+400 PZ-51
km 37+800 MS-52
km 38+000 WD-53
km 38+150 WD-53
km 38+300
km 38+400
km 38+500
km 38+600
km 38+800
km 38+900 WS-54 Węzeł Suchy Potok
km 39+000 WS-54 Węzeł Suchy Potok 1
km 39+000 WS-54 Węzeł Suchy Potok 2
km 39+200 WS-55 Węzeł Suchy Potok_
km 39+300 WS-55 Węzeł Suchy Potok_
km 39+400 Węzeł Suchy Potok 1
km 39+400 Węzeł Suchy Potok 2

Czerwiec 2024 - ⇅

Maj 2024 - ⇅

Kwiecień 2024 - ⇅

Marzec 2024 - ⇅

Luty 2024 - ⇅

Styczeń 2024 - ⇅

/// ZDJĘCIA Z 2023 r.

/// ZDJĘCIA Z 2022 r.