Postęp robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 17,88%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

2,84% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 08.02.2023 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 397 703 300,00 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego PŚP nr 1: 559 966,25 zł
PŚP nr 2: 3 977 033,00 zł
PŚP nr 3: 507 469,41 zł
PŚP nr 4: 559 966,24 zł
PŚP nr 5: 763 153,62 zł
PŚP nr 6: 1 809 966,24 zł
PŚP nr 7: 562 153,62 zł
PŚP nr 8: 2 542 153,61 zł
2,84%
Razem: 11 281 861,99 zł zł