Postęp robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 1,05%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

1,60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 15.11.2022 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 397 703 300,00 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego PŚP nr 1: 559 966,25 zł
PŚP nr 2: 3 977 033,00 zł
PŚP nr 3: 507 469,41 zł
PŚP nr 4: 559 966,24 zł
PŚP nr 5: 763 153,62 zł
0,14%
1,14 %
1,27 %
1,41 %
1,60 %
Razem: 6 367 588,52 zł