Postęp robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: -%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

-% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej