Zakres robót

Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła)

Od km 10+000 do km 12+865 długości 2,86 km obejmuje w szczególności:

Obiekty inżynierskie:

Lp. Kilometraż
orientacyjny wg KP
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
Rodzaj obiektu inżynierskiego
1 2 3 5
1 10+171 Droga klasy Z (dojazd do ul. Jagiełły) z trasą główną WD
2 11+634 Trasa główna z przejściem dolnym dla dużych zwierząt zespolonym z ciekiem Młynówka MS (PZDdz)
3* 11+985 Trasa główna z istniejącą drogą gminną (ul. Bijasowicką) WD
4 12+310 Trasa główna z korytem rzeki Gostynia wydzielonej wałami przeciwpowodziowymi oraz przejściem dolnym dla dużych zwierząt MS
5 0+847
(km drogi w ciągu obwodnicy Bierunia)
Obwodnica Bierunia z przejściem dolnym dla zwierząt średnich zespolonym z ciekiem WGP (PZDsz)

3* Dodatkowo obiekt winien uwzględniać rezerwę terenu dla przyszłej przebudowy drogi gminnej (ul. Bijasowickiej) oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż tej ulicy.

Objaśnienia oznaczeń obiektów inżynierskich:
WS/WD/WGP - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
WŁ –wiadukt w ciągu łącznicy węzła
WK – wiadukt kolejowy
MS/MD - most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową
PP – przejście dla pieszych i rowerzystów pod drogą ekspresową
(PZDd) - przejście dolne dla dużych zwierząt
(PZDdz) – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
(PZDsz) – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

Projektowane parametry drogi ekspresowej S1
Przekrój budowany 2 X 2
Przekrój docelowy 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Klasa techniczna S
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu
dla przekroju docelowego
wewnątrz
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m lub większa
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%