Zakres robót

Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice


Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice,
od km 12+865 do km 28+030 długości około 15,2 km obejmuje w szczególności:


Projektowane parametry drogi ekspresowej S1
Przekrój budowany 2 X 2
Przekrój docelowy 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Klasa techniczna S
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu
dla przekroju docelowego
wewnątrz
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m lub większa
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%

Obiekty inżynierskie:

Lp. Nazwa obiektu Kilometraż S1 Przeszkoda Droga w ciągu której jest obiekt Długość [m] Szerokość [m] Rozpiętość [m] Konstrukcja
1 WD-18 13+305 S1 + łącznica węzła Oświęcim DP 5901S 76,86 13 25,4+26,0+23,8 sprężony, kablobetonowy, płytowo-belkowy
2 WD-19 13+399 S1 łącznica 48,40 8,8+8,8 23,0+24,5 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy
3 WK-20 13+806 S1 Linia kolejowa 407P 55,48 7,55 27,3+25,1 sprężony, kablobetonowy płytowo-belkowy
4 WS-21 (PZDsz) 15+179 Droga dojazdowa zintegrowana z przejściem dla zwierząt średnich. S1 11,30 17,05+16,80 10,6 żelbetowy, ramowy, płytowy
5 PZ-22 (PZDdz) 15+763 Droga dojazdowa zintegrowana z przejściem dla zwierząt dużych S1 18,2 16,8+17,65 17,2 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy
6 MS-23 (PZDsz) 16+432 rzeka Korzeniec z wałami przeciwpowodziowymi, drogi dojazdowe, przejście dla zwierząt średnich S1 66,25 16,8+17,65 19,35+22,2+ 23,7 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy
7 MS-24 (PZDdz) 17+449 rzeka Pszczynka z wałami przeciwpowodziowymi, droga DP 4138S (ul. Kopalniana), przejście dla dużych zwierząt S1 NL: 168,29 NP: 152,11 16,8+17,65 NL: 38,24 + 42,0 + 46,0 + 40,0 NP: 33,2 + 36,3 + 40,57 + 40,0 sprężony, kablobetonowy, płytowo-belkowy
8 PZ-25 (PZDd) 18+225 S1 Przejście dla zwierząt dużych 48,7 50,84-51,64 23,1+23,9 sprężony, kablobetonowy, płytowo-belkowy
9 WD-27 19+479 S1 DP 4137S 52,04 12,9 25,2+25,2 sprężony, kablobetonowy, płytowo-belkowy
10 WD-28 21+050 S1 DP 4135S 56,87 9,05 26,6+26,6 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy
11 ES-29 (PZDd) 21+700 wał przeciwpowodziowy, tereny zalewowe Wisły, przejście dla zwierząt dużych, rów bez nazwy S1 NL: 539,17 NP: 527,96 16,8+16,8 NL: 34,65+11x 42,5+34,3 = 536,45 NP: 32,0+40,0+9x 42,5+36,72+34,0= 525,22 sprężony, kablobetonowy, belkowy
12 MS-30 (PZDdz) 22+313 rzeka Wisła z wałami przeciwpowodziowymi, droga dojazdowa, przejście dla zwierząt dużych S1 NL: 256,25 NP: 250,90 17,60 + 16,80 NL: 62,00 +100,00 + 62,00 = 224,00 NP: 62,00 +100,00 + 62,00 = 224,00 sprężony, skrzynkowy
13 WS-31 23+607 DW933 S1 51,7 11,1 25,1+25,7 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy
14 WK-32 1+061 (DW933) DW933 linia kolejowa 93 23,21 11,20 22,2 sprężony, kablobetonowy, płytowy
15 KD-33 23+805 ciąg pieszo-rowerowy S1 57,80 4,30 26,1+30,7 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy
16 WD-34 25+726 S1 DG 510563K 59,99 11,65 29,0+29,0 sprężony, kablobetonowy, płytowo-belkowy
17 MS-35 (PZDsz) 27+271 droga dojazdowa bez nazwy, linia kolejowa nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, staw Tesznowiec, przejście dla zwierząt średnich, DP 4489S S1 NL: 463,312 NP: 482,7 18,70 + 20,60 NL: 38,44 + 7 x 48,5 + 47,77 + 35 =460,71 NP: 41,13 + 7 x 51,0 +46,97 +35,0= 480,1 sprężony, skrzynkowy
18 MS-37 (PZDsz) 27+563 potok Dolina Faracka, przejście dla średnich zwierząt S1 21,1 16,8+16,8 20,2 zespolony, strunobetonowy, płytowo-belkowy

Objaśnienia oznaczeń obiektów inżynierskich:
WS/WD/WGP - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
WŁ –wiadukt w ciągu łącznicy węzła
WK – wiadukt kolejowy
MS/MD - most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową
PP – przejście dla pieszych i rowerzystów pod drogą ekspresową
(PZDd) - przejście dolne dla dużych zwierząt
(PZDdz) – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
(PZDsz) – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt