Zakres robót

Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice


Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice,
od km 12+865 do km 28+030 długości około 15,2 km obejmuje w szczególności:


Projektowane parametry drogi ekspresowej S1
Przekrój budowany 2 X 2
Przekrój docelowy 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Klasa techniczna S
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu
dla przekroju docelowego
wewnątrz
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m lub większa
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%