Zakres robót

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Projekt i budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)
Od km 28+030 do km 39+600 długości 11,57 km oraz 0,3 km budowy drogi S52 w rejonie węzła „Suchy Potok” obejmuje w szczególności:


Projektowane parametry drogi ekspresowej S1
Przekrój budowany 2 X 2
Przekrój docelowy 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Klasa techniczna S
Prędkość projektowa Vp 100 km/h (w rejonie węzła "Suchy Potok" 80 km/h)
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu
dla przekroju docelowego
wewnątrz
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m lub większa
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%

Obiekty inżynierskie:

Lp. Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) Przewidywany Kilometraż S1 Rodzaj obiektu
1 WS-38** 29+101 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad drogą powiatową DP4489S.
2 WS-39** 29+258 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad drogą gminną (al. Młyńska).
3 WD-39a** 29+284 Obiekt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad istniejącym wodociągiem DN 1800.
4 MS-40 (PZDsz) 29+458 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad korytem potoku Dankówka oraz nad przejściem dolnym dla średnich zwierząt.
5 MS-41 (PZDsz) 30+087 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad stawami hodowlanymi oraz nad przejściem dolnym dla średnich zwierząt.
6 WD-42 * 30+680 Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP4444S nad projektowaną drogą ekspresową S1.
7 PG-43 * 31+232 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad projektowaną drogą dojazdową (dodatkową jezdnią o szerokości 5,0 m).
8 MS-44 (PZDsz) 31+947 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad stawem Żabiok, istniejącą drogą powiatową DP4488S (ul. Bestwińska), przejściem dolnym dla średnich zwierząt oraz nad projektowaną drogą dojazdową (dodatkową jezdnią).
9 WD-45 * 33+231 Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Społeczna) nad projektowaną drogą ekspresową S1.
10 WS-46 (PZDsz) 34+702 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad korytem cieku b/n oraz nad przejściem dolnym dla średnich zwierząt.
11 WD-47 * 34+976 Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Pisarzowickiej) nad projektowaną drogą ekspresową S1.
12 MS-48 (PZDsz) 35+448 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad rzeką Słonnicą, istniejącą drogą gminną (ul. Taternicza), przejściem dolnym dla średnich zwierząt, istniejącym i projektowanym gazociągiem Dn 400 i DN 500 oraz nad projektowaną drogą dojazdową (dodatkową jezdnią).
13 WS-49 (PZDd) 36+170 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad przejściem dolnym dla dużych zwierząt.
14 PZ-51 (PZDsz) 37+460 Obiekt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad przejściem dolnym dla średnich zwierząt zespolonym z ciekiem.
15 MS-52 37+889 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad ciekiem b/n.
16 WD-53 * 38+190 Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP7410S (ul. Wyzwolenia) nad projektowaną drogą ekspresową S1.
17 WS-54 * 39+033 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad projektowaną łącznicą L06 węzła Suchy Potok.
18 WS-55 * (etap II) 39+262 Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S52 nad projektowaną drogą ekspresową S1.
19 WS-56 * (etap II) 1+520 (km drogi w ciągu S52) Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S52 nad projektowaną łącznicą L04 węzła Suchy Potok.
20 WŁ-57 * 0+240 (km drogi w ciągu L01) Wiadukt w ciągu projektowanej łącznicy L01 nad projektowaną łącznicą L06 węzła Suchy Potok.
21 EŁ-58 * (etap II) 39+067 Estakada w ciągu projektowanej łącznicy L02 nad projektowaną drogą S1, projektowaną łącznicą L04 i projektowaną łącznicą L06 węzła Suchy Potok.
22 WŁ-59 * 39+305 Wiadukt w ciągu projektowanej łącznicy L04 nad projektowaną drogą S1.
23 WŁ-60 * (etap II) 0+337 (km drogi w ciągu L05) Wiadukt w ciągu projektowanej łącznicy L05 nad projektowaną łącznicą L04 węzła Suchy Potok.
24 WŁ-61 * (etap II) 0+571 (km drogi w ciągu L08) Wiadukt w ciągu projektowanej łącznicy L08 nad projektowaną drogą S52.
25 WŁ-62 * (etap II) 39+379 Wiadukt w ciągu projektowanej łącznicy L08 nad projektowaną drogą S1 i łącznicą L03 węzła Suchy Potok.
26 M1a od 29+198 do 29+248 Mur oporowy strona lewa S1
27 M1b Od 29+270 do 229+448 Mur oporowy strona lewa S1

* Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu pokonywania przeszkody (droga poprzeczna nad lub pod drogą ekspresową)
** Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu pokonywania przeszkody (ul. Mickiewicza oraz Al. Młyńska pod drogą ekspresową) jeżeli Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi podmiotami taki sposób pokonywania przeszkody.

Objaśnienia oznaczeń:
WS/WD - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
MS - most w ciągu drogi ekspresowej
EŁ - estakada w ciągu łącznicy węzła
WŁ –wiadukt w ciągu łącznicy węzła
PG – przejazd gospodarczy
(PZDd) - przejście dolne dla dużych zwierząt
(PZDsz) – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt