Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
gov.pl/web/gddkia-katowice

Odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)
Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia
Kierownik Projektu: Marianna Bizoń
tel.:  +48 32 77 58 901
e-mail: mbizon@gddkia.gov.pl

Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice
Kierownik Projektu: Adam Stachuła
tel.:  +48 32 77 58 915
e-mail: astachula@gddkia.gov.pl

Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)
Kierownik Projektu: Grzegorz Potempa
tel.:  +48 32 77 58 911
e-mail: gpotempa@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


Lider

Ayesa Polska Sp. z o.o.
www.ayesa.com.pl


Partner

DTŚ S.A.
www.dts-sa.pl


Partner

Inko Consulting Sp. z o.o.
www.inkoconsulting.pl

Inżynier Kontraktu: Witold Woźnica
Adres Biura Inżyniera Kontraktu:
ul. Poprzeczna 1 (VI piętro), Wola 43-225

Odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)
tel:   +48 512 654 367
e-mail: s1_odc1b@inkoconsulting.pl

Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia
tel:   +48 512 654 367
e-mail: s1_odc1a@inkoconsulting.pl

Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice
tel:   +48 784 036 562
e-mail: biuro.s1@ayesa.com

Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)
tel:   +48 607 108 200
e-mail: biuro@s1-dankowice-suchypotok.pl

Wykonawca

Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia


STRABAG Sp. z o.o.
www.strabag.pl

Dyrektor Kontraktu: Filip Bacik
Kierownik Budowy: Marcin Warchoł
Adres Biura Budowy:
43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa 71
Tel.: +48 32 783 27 47
e-mail: strabag@S1-1A.thinkproject.pl

Wykonawca

Odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Budimex S.A.
www.budimex.pl

Dyrektor Kontraktu: Tomasz Bielecki
Kierownik Budowy: Paweł Uziałko
Adres Biura Budowy:
ul. Michała Drzymały 135, 41-407 Imielin
Tel.: +48 22 623 60 00
e-mail: s1_kosztowy@budimex.pl

Wykonawca

Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice


Lider

PORR S.A.
www.porr.plPartner

Mota-Engil Central Europe S.A.
www.mota-engil-ce.eu

Dyrektor Kontraktu: Tomasz Winiecki
Kierownik Budowy: Jarosław Gajewski
Tel. kier. budowy: +48 604 142 541
Adres Biura Budowy:
32 – 600 Oświęcim, ul. Chemików 1B (VIII piętro)
Tel.: +48 571 225 478
e-mail: S1-II.Contract@porr.pl

Wykonawca

Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Lider

MIRBUD S.A.
www.mirbud.com.plPartner

KOBYLARNIA S.A.
www.kobylarnia.pl

Dyrektor Kontraktu: Andrzej Poskrobko
Kierownik Budowy: Marcin Zapała
Adres Biura Budowy:
43-331 Dankowice, ul. Browarnik 4 (I piętro)
Tel.: +48 603 755 743
e-mail: sekretariats1odc3@mirbud.pl

Instytucje zaangażowane w realizację projektu
Help Desk

Przejdź do Help Desku Odcinka I/A

Przejdź do Help Desku Odcinka I/B

Przejdź do Help Desku Odcinka II

Przejdź do Help Desku Odcinka III