Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Maj 2024 - ⇅

MOP WSchód km 28+300
MOP Wschód km 28+300 (2)
OD Stara Wieś km 30+700 (2)
OD Stara Wieś km 30+700
Obiekt MS-40 km 29+400
Obiekt PG-43 km 31+200
Węzeł Stara Wieś km 30+700
km 28+500
km 29+200 (2)
km 29+200
km 32+200 (2)
km 32+200
km 32+400
km 32+600
km 33+500 (2)
km 33+500
km 36+200
km 37+900
km 38+300
km 38+500 (2)
km 38+500
km 39+000
OD Stara Wieś km 30+700
OD Stara Wieś km 30+700 (2)
OD Stara Wieś km 30+700 (3)
Obiekt WŁ-59; Węzeł Hałcnów km 39+000
Węzeł Star Wieś km 30+700
km 30+100
km 31+200
km 31+800
km 32+200
km 32+300
km 32+900
km 34+800
km 35+000
km 35+800
km 36+200
km 36+200
km 36+200
km 36+200
km 36+500
km 38+200
km 38+300
km 38+400
km 38+400
MOP Wschód km 28+300
MOP Wschód km 28+300
Obiekt MS-44 km 32+000
Obiekt WD-47 km 35+000
Obiekt WS-38 km 29+150
Obiekt WS-54;WŁ-54 km 39+000
km 28+500
km 28+700
km 28+800
km 28+800
km 29+200
km 29+600
km 29+600
km 30+000
km 32+200
km 32+200
km 32+200
km 32+800
km 33+100
km 33+200
km 35+000
km 36+900
km 38+150
MOP Wschód km 28+200 (2)
MOP Wschód km 28+200
OD Stara Wieś km 30+700
Obiekt MS-48 km 35+400
Obiekt WS-54;Obiekt WŁ-57 km 39+000
Węzeł Stara Wieś km 30+700 (2)
Węzeł Stara Wieś km 30+700 (3)
Węzeł Stara Wieś km 30+700
km 28+300
km 29+100
km 29+200 (2)
km 29+200
km 31+300
km 32+000
km 32+100
km 32+300
km 32+400
km 35+000
km 35+100 (2)
km 35+100
km 39+000 (2)
km 39+000
MOP Zachód km 28+200
OUD Stara Wieś
Obiekt WD-47 km 35+000
Obiekt Ws-49 km 36+100
Węzeł Stara Wieś km 30+700 (2)
Węzeł Stara Wieś km 30+700
km 29+200
km 30+200
km 30+800
km 32+100
km 32+200 (2)
km 32+200 (3)
km 32+200
km 33+000
km 33+100
km 33+200
km 33+300
km 33+500
km 35+200
km 36+100
km 38+200
węzeł Stara Wieś. WD-42

Kwiecień 2024 - ⇅

Marzec 2024 - ⇅

Luty 2024 - ⇅

Styczeń 2024 - ⇅

/// ZDJĘCIA Z 2023 r.

/// ZDJĘCIA Z 2022 r.