Zdjęcia z poziomu ziemi


Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Dostępne wkrótce