Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice

Czerwiec 2024 - ⇅

km 24+000 (1)
km 24+000 (2)
km 24+200 (1)
km 24+200 (2)
km 24+900 (1)
km 24+900 (2)
km 25+000 (1)
km 25+000 (2)
km 25+600 (1)
km 25+600 (2)
km 25+800 (1)
km 25+800 (2)
km 25+900 (1)
km 25+900 (2)
KD-33 (1)
KD-33 (2)
PZł-21 (1)
PZł-21 (2)
PZł-21 (3)
WD-31 (1)
WD-31 (2)
WD-34 (1)
WD-34 (2)
PZ-25 (1)
PZ-25 (2)
WD-27 (1)
WD-27 (2)
WD-28 (1)
WD-28 (2)
km 17+500 (1)
km 17+500 (2)
km 17+600 (1)
km 17+600 (2)
km 18+400 (1)
km 18+400 (2)
km 18+500 (1)
km 18+500 (2)
km 19+000 (1)
km 19+000 (2)
km 19+200 (1)
km 19+200 (2)
km 19+500 Wola Rondo 1
km 20+500 (1)
km 20+500 (2)
km 20+600 (1)
km 20+600 (2)

Maj 2024 - ⇅

Kwiecień 2024 - ⇅

Marzec 2024 - ⇅

Luty 2024 - ⇅

Styczeń 2024 - ⇅

/// ZDJĘCIA Z 2023 r.

/// ZDJĘCIA Z 2022 r.